Type at least 1 character to search

YOUNG OSCAM ART KITCHEN

OSCAM invites young artists and creative producers to claim space, present their work and develop themselves as creative entrepreneurs in our newest concept: Young OSCAM Art Kitchen. This exhibition supports young artists in reaching a broad public and creating lasting connections within the OSCAM network. The exhibition is produced by an OSCAM curator who supervises a Young OSCAM producer through the process of building an exhibition. With Young OSCAM Art Kitchen, OSCAM aims to stay in direct contact with the new generation of makers from various backgrounds and to prepare them for a professional future in the creative industry.

SUELAE ROBINSON

Suelae Robinson is a textile artist originally from Antigua who is passionate about telling stories about Caribbean history and culture. Combining patchwork, embroidery, and poetry, she creates artworks that explore past, present and future narratives of Caribbean people. Diasporic textiles practices, Afro-mythology and ethnobotany, influence her colourful collage style. By imparting her own experiential insights and those of her community, Suelae’s efforts unveil the interpersonal consequences of Caribbean history.

THE SEEDS IN OUR WOMBS

Rooted in the history of the transatlantic slave trade, this series is inspired by the acts of resistance of enslaved African women. Slave masters subjected enslaved women to systematic physical and sexual exploitation, perpetuating profound generational suffering and dehumanization.These women rebelled against the expectations placed upon them and discovered different ways of regaining agency over their bodies.

One way enslaved women regained control over their bodies was by inducing miscarriages through eating the Peacock Flower, a bush sprouting bright yellow and orange flowers. This allowed them to reject the possibility of birthing offspring that would inevitably become enslaved. Robinson’s work explores how this act of protest gave them a sense of agency.

Her work adds to the afro-futuristic myth of an underwater Black Civilization, made up of the descendants of pregnant African women, who were cast overboard slave ships because they were sick or considered disruptive. In Robinson’s reimagining of this story, their unborn children are rescued by Yemaya, the Yoruban Ocean Goddess, who taught them to thrive underwater.

PROGRAM

7:00 – 7:30 PM: Walk-in with sounds by DJ Nubiya Ajuna

7:30-7:45 PM: Opening Speech

7:45-8:45 PM: Protection Bracelet Workshop Begins

8:00-9:00 PM: Refreshments, Snacks, DJ

9:00 PM: End

YOAK x SUELAE ROBINSON | Thursday March 21, 2024 | 7 PM – 9 PM @ OSCAM

HOUSE RULES (DUTCH BELOW)

*Please be advised that there will be no attended wardrobe service during the opening of our exhibitions/context programs. Attendees are responsible for their personal belongings.

*Kindly note that the opening of our exhibitions/context programs will be documented through filming and photography. By attending our museum, you consent to being filmed or photographed. The captured media may be used for promotional and archival purposes. If you have any concerns about your image being used, please contact the videographer/photographer directly during the exhibition/context program.

*OSCAM doesn’t work with a guestlist during openings of our exhibitions/context programs. Visitors need to RSVP via our Eventbrite.

YOUNG OSCAM ART KITCHEN

OSCAM verwelkomt jonge kunstenaars en creatieve producers om ruimte op te eisen, hun werk te presenteren en zichzelf te ontwikkelen als ondernemende maker in ons nieuwste concept: Young OSCAM Art Kitchen. Deze tentoonstelling ondersteunt jonge kunstenaars om een zo breed mogelijk publiek te bereiken en blijvende connecties te creëren binnen het OSCAM-netwerk. De tentoonstelling wordt geproduceerd door een OSCAM curator die een Young OSCAM producer door het proces van een tentoonstellingsopbouw begeleidt. Met Young OSCAM Art Kitchen streeft OSCAM ernaar in direct contact te blijven met de nieuwe generatie makers van verschillende achtergronden en hen voor te bereiden op een professionele toekomst in de creatieve industrie.

SUELAE ROBINSON

Suelae Robinson is een textielkunstenaar, gepassioneerd door het vertellen van verhalen over de Caribische geschiedenis en cultuur. Met een combinatie van patchwork, borduurwerk en poëzie creëert ze kunstwerken die de verhalen van Caribische mensen uit het verleden, heden en de toekomst verkennen. Textiel tradities uit de diaspora, Afro-mythologie en etnobotanie beïnvloeden haar kleurrijke collage stijl. Door haar eigen ervaringskennis en die van haar gemeenschap over te dragen, onthult Suelae’s werk de interpersoonlijke gevolgen van Caribische historische gebeurtenissen.

THE SEEDS IN OUR WOMBS

Geworteld in de geschiedenis van de trans-Atlantische slavenhandel is deze serie geïnspireerd op de verzetsdaden van tot slaaf gemaakte Afrikaanse vrouwen. Slavenmeesters onderwierpen tot slaaf gemaakte vrouwen systematisch aan fysieke en seksuele uitbuiting, met diep generationeel lijden en ontmenselijking als gevolg. Deze vrouwen verzetten zich tegen de verwachtingen die hen werden opgelegd en ontdekten verschillende manieren om autonomie over hun lichaam te herwinnen

Eén manier waarop tot slaaf gemaakte vrouwen de zeggenschap over hun lichamen herwonnen was met het opwekken van miskramen door het eten van de Pauwbloem, een struik met fel gele en oranje bloemen. Hierdoor konden ze weigeren om kinderen te baren die onvermijdelijk tot slaaf gemaakt zouden worden. Robinson’s werk belicht hoe deze daad van protest hen een gevoel van controle gaf.

Robinson’s werk draagt bij aan de afro-futuristische mythe van een onderzeese zwarte beschaving, bestaande uit de nakomelingen van zwangere Afrikaanse vrouwen die op slavenschepen overboord werden gegooid. In Robinson’s interpretatie van dit verhaal worden de ongeboren kinderen gered door Yemaya, de Yoruba godin van de oceaan, die ze leert om onderwater te overleven.

Robinson’s serie van patchworks en textielcollages toont de manieren waarop tot slaaf gemaakte vrouwen hun kracht opeisten in het gevecht tegen onderdrukking en eert zo alle kinderen die moeders hebben verloren tijdens hun verzetsdaden.

PROGRAMMA

19:00-19:30 Inloop met DJ Nubiya Ajuna
19:30-19:45 Openingsspeech
19:45-20:45 Start protection bracelet workshop
20:00-21:00 Drankje, hapje, DJ
21:00 Eind

YOAK x SUELAE ROBINSON | donderdag maart 21, 2024 | 19.00u – 21.00u @ OSCAM

HUISREGELS

* Let op: er is geen bemande garderobe in ons museum. Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor hun persoonlijke bezittingen. We raden aan waardevolle spullen veilig te bewaren en geen items van aanzienlijke waarde mee te nemen naar ons museum.

* Houd er rekening mee dat tijdens de openingen van onze tentoonstellingen/context programma’s wordt gedocumenteerd via filmopnames en fotografie. Door deze te bezoeken, stemt u in met het feit dat u wordt gefilmd of gefotografeerd. Het vastgelegde materiaal kan worden gebruikt voor promotionele en archiveringsdoeleinden. Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw beeldmateriaal, neem dan direct contact op met de videograaf/fotograaf tijdens de opening van onze tentoonstellingen/context programma’s.

*OSCAM werkt niet met een gastenlijst voor onze openingen van tentoonstellingen/context programma’s. Bezoekers dienen zich aan te melden via onze Eventbrite.

Date + Time

Thursday March 21, 2024 | 7 PM - 9 PM @ OSCAM

Datum + Tijd

donderdag maart 21, 2021 | 19.00u - 21.00u @ OSCAM