Type at least 1 character to search

Exhibition You Can Never Feel My Pain

On World Sickle Cell Day, Wednesday, June 19, 2024, we unveil our exhibition ‘You Can Never Feel My Pain’ featuring artists such as Yessica Deira, Larry Amponsah, Gregory (Gogo Lupin) Robert, Brian Elstak, Eden Goedhuys, Maxime Miedema and Sheray of Light with an opening welcome by Chantelle Rodgers.

With the aim of improving the lives of millions of individuals affected by painful and hereditary blood diseases such as sickle cell disease (SCD), dozens of researchers working at Erasmus MC, Amsterdam UMC and Sanquin are currently developing new treatments and looking for pathways to less risky cures with the help of blood donors and cell and gene therapy.

This is especially the case for individuals with SCD, because they often are people of colour. The medical history of SCD is filled with a lack of knowledge, racism, inequality and taboos. To tackle this, broader awareness and more research are very much needed.

It will also be a space for visitors to share their opinions and perspectives. The input gained from the exhibition will be used in the research that is being conducted right now.

In the moveable exhibition You Can Never Feel My Pain, OSCAM, Sanquin, Vrije Universiteit Amsterdam,  Erasmus MC, ZonMw and guest curator Louisanne van Hooff join forces to make this change happen.

Prior to the exhibition, the Sickle Cell Fund is organizing the event ‘Samen Sterk’ on June 19 from 2:00 PM to 5:30 PM at the DeLaMar Theater in Amsterdam. After the event, a bus will transport you to OSCAM for the opening of our exhibition.

Op Wereld Sikkelceldag, woensdag 19 juni 2024, onthullen wij onze tentoonstelling ‘You Can Never Feel My Pain’ met kunstenaars Yessica Deira, Larry Amponsah, Gregory (Gogo Lupin) Robert, Brian Elstak, Eden Goedhuys, Maxime Miedema en Sheray of Light met een welkomstwoord door Chantelle Rodgers.

Met als doel het verbeteren van het leven van miljoenen mensen die lijden aan pijnlijke en erfelijke bloedziekten zoals sikkelcelziekte (SCD), zijn tientallen onderzoekers werkzaam bij Erasmus MC, Amsterdam UMC en Sanquin momenteel bezig met het ontwikkelen van nieuwe behandelingen en het zoeken naar minder risicovolle geneeswijzen met behulp van bloeddonoren en cel- en gentherapie.

Dit is met name het geval voor individuen met SCD, omdat zij vaak mensen van kleur zijn. De medische geschiedenis van SCD wordt gekenmerkt door een gebrek aan kennis, racisme, ongelijkheid en taboes. Om dit aan te pakken, is breder bewustzijn en meer onderzoek zeer nodig.

“You Can Never Feel My Pain” zal een interactieve tentoonstelling zijn die bestaat uit een combinatie van illustraties, schilderijen, boeken en essays, muziek en videomateriaal die worden toegelicht door begeleidende teksten en twee verschillende OSCAM

Speak Session. De multimediale tentoonstelling zal licht werpen op SCD, bloeddonatie, de nieuwe therapieën die worden ontwikkeld en de dringende behoefte aan meer bloeddonoren, specifiek die van kleur. Het zal ook een ruimte zijn voor bezoekers om hun meningen en perspectieven te delen. De input die wordt verkregen uit de tentoonstelling zal worden gebruikt in het onderzoek dat op dit moment wordt uitgevoerd.

In de verplaatsbare tentoonstelling “You Can Never Feel My Pain” bundelen OSCAM, Sanquin, Vrije Universiteit Amsterdam, Erasmus MC, ZonMw en gastcurator Louisanne van Hooff hun krachten om deze verandering te bewerkstelligen.

Voorafgaand aan de tentoonstelling organiseert het Sikkelcelfonds op 19 juni van 14.00 tot 17.30 uur het evenement ‘Samen Sterk’ in het Amsterdamse theater DeLaMar. Na het evenement rijdt er een bus die je naar OSCAM brengt voor de opening van onze tentoonstelling.

Date + Time

Wednesday June 19, 2024 | 7 PM - 9 PM

Datum + Tijd

woensdag juni 19, 2024 | 19.00u - 21.00u