Type at least 1 character to search

SAVE THE DATE HELL’S KITCHEN BLOCK PARTY IN AMSTERDAMSE POORT

Thank you everyone for coming! The opening of our exhibition on Café de Duivel was one for the history books. Big shout out to all the loaners and everyone who made this exhibition possible. We appreciate you!

Saturday, June 8, OSCAM, along with Café de Duivel, Patta and our beloved Amsterdamse Poort, is hosting the legendary Hell’s Kitchen Block Party right outside OSCAM’s door. Preparations are in full swing, but here’s a save the date via our link in bio. Full = full. Do not sleep!

Full program will be announced soon.

Hell’s Kitchen Block Party | Saturday June 8, 2024 | 2PM to 6PM | Bijlmerplein 110

RESERVEER DE DATUM HELL’S KITCHEN BLOCK PARTY IN AMSTERDAMSE POORT

Dank aan iedereen die is gekomen! De opening van onze tentoonstelling in Café de Duivel was er een voor in de geschiedenisboeken. Een grote shout-out naar alle uitleners en iedereen die deze tentoonstelling mogelijk heeft gemaakt. Wij waarderen jullie!

Zaterdag 8 juni organiseert OSCAM, samen met Café de Duivel, Patta en onze geliefde Amsterdamse Poort, het legendarische Hell’s Kitchen Block Party pal voor de deur van OSCAM. De voorbereidingen zijn in volle gang, maar hier is alvast een save the date via onze link in bio. Vol = vol. Niet slapen!

Volledig programma wordt binnenkort aangekondigd.

Hell’s Kitchen Block Party | zaterdag juni 8, 2024 | 14.00u to 18.00u | Bijlmerplein 110

HOUSE RULES (DUTCH BELOW)

*Please be advised that there will be no attended wardrobe service during the opening of our exhibitions/context programs. Attendees are responsible for their personal belongings.

*Kindly note that the opening of our exhibitions/context programs will be documented through filming and photography. By attending our museum, you consent to being filmed or photographed. The captured media may be used for promotional and archival purposes. If you have any concerns about your image being used, please contact the videographer/photographer directly during the exhibition/context program.

*We primarily operate on a Pay-As-You-Like system, allowing you to choose the amount you’d like to contribute for our entrance fee. This approach emphasizes our commitment to accessibility. We strive to eliminate barriers for our audience, with financial accessibility being a key focus.

*OSCAM doesn’t work with a guestlist during openings of our exhibitions/context programs. Visitors need to RSVP via our Eventbrite.

HUISREGELS

* Let op: er is geen bemande garderobe in ons museum. Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor hun persoonlijke bezittingen. We raden aan waardevolle spullen veilig te bewaren en geen items van aanzienlijke waarde mee te nemen naar ons museum.

* Houd er rekening mee dat tijdens de openingen van onze tentoonstellingen/context programma’s wordt gedocumenteerd via filmopnames en fotografie. Door deze te bezoeken, stemt u in met het feit dat u wordt gefilmd of gefotografeerd. Het vastgelegde materiaal kan worden gebruikt voor promotionele en archiveringsdoeleinden. Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw beeldmateriaal, neem dan direct contact op met de videograaf/fotograaf tijdens de opening van onze tentoonstellingen/context programma’s.

*Wij werken voornamelijk met een Pay-As-You-Like systeem, waarbij je zelf het bedrag kunt kiezen dat je wilt bijdragen aan onze toegangsprijs. Deze aanpak benadrukt onze toewijding aan toegankelijkheid. We streven ernaar drempels voor ons publiek weg te nemen, waarbij financiële toegankelijkheid een belangrijk aandachtspunt is. Toegang tot OSCAM-tentoonstellingen is Pay-As-You-Like en een cruciaal element om alle doelgroepen te bereiken. Deze aanpak stelt ons in staat om consequent te investeren in kunst en cultuur voor iedereen.

*OSCAM werkt niet met een gastenlijst voor onze openingen van tentoonstellingen/context programma’s. Bezoekers dienen zich aan te melden via onze Eventbrite.

Date + Time

Saturday June 8, 2024 | 2 PM to 6 PM | Bijlmerplein 110

Datum + Tijd

zaterdag juni 8, 2024 | 14.00u - 18.00u | @ Bijlmerplein 110